แบบลายสัก

แบบลายสักนี้เป็นลายสักที่ออกแบบวาดเอง

เป็นแค่ส่วนหนึ่ง

ที่ร้านมีแบบ วาด เอง มากกว่า 30,000 ลาย

สนใจ ติด ต่อ ซื้อ ลาย หรือ จะให้ออกแบบ ลาย ที่ชอบได้

โดย ช่าง เจมส์  โดย ตรง ทางเมล หรือ เบอร์ ติดต่อ